ویژگی های تکس بار

امنیت سفر

مسیر سفرتان به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود تا سفری امن داشته
باشید. حتی عزیزان شما هم می‌توانند مسیر سفر شما را به صورت
زنده دنبال کنند.

قیمت

هزینه سفرتان به طرز چشم گیری کاهش می‌یابد در ضمن کرایه را
قبل از سوارشدن به خودرو ملاحظه می‌کنید و نیازی به چانه زنی با
راننده نیست.

سریع و راحت

تنها با چند تپ بر روی گوشی هوشمندتان می توانید خودرو
درخواست دهید، بدون آن که نیاز باشد تماس تلفنی بگیرید یا
آدرسی اعلام کنید.


سرویس ها

دریافت اپلیکیشن راننده

دریافت اپلیکیشن مسافر